Testen | €

Testen: persoonlijk of op afstand
Het is mogelijk om je gezondheidstoestand zowel persoonlijk als op afstand te laten testen.
In het tweede geval werk ik met een proxy die als ‘versterker’ fungeert voor degene die getest wil worden.
(Op dezelfde wijze kan ik (kleine) kinderen testen en — indien gevraagd — het huisdier!)
Wel is vooraf een persoonlijk consult aan te raden.

In de praktijk: het consult
Het is wenselijk dat het eerste consult persoonlijk is. Het afstemmen, inclusief diagnose, neemt gemiddeld 15 minuten in beslag.
De benadering is immers voor velen heel anders en behelst veel verschillende aspecten van het leven, van slaappatroon tot voeding, van gewoontegedrag tot emotionele staat. De analyse geeft je een duidelijk houvast wat de oorzaak van je symptomen is en wat ervoor nodig is om het evenwicht in het lichaam te herstellen.
Je krijgt een lijst van supplementen met dosering, voedingsadvies en, indien van toepassing, aanbeveling om andere hulpverleners — waaronder artsen en reguliere specialisten — te raadplegen.
Op weg naar herstel kan het zijn dat je acupunctuur of chiropractie of… of… nodig hebt. Naderhand is afstemming/bijstelling nodig. Dit kan ook op afstand plaatshebben.

Kosten
€75,- (+ BTW) per 15 minuten.
De weg naar de oplossing begint bij de bereidheid om in jezelf te investeren.
De volgende stap is de juiste diagnose — die ik meestal binnen luttele minuten maak, samen met jou.
Daarna komt jouw commitment aan de orde — om gebruik te maken van het aangeboden protocol. En dát betekent ook de bereidheid om te investeren in de nodige supplementen of eventuele additionele input.
Let wel: verandering is vaak ongemakkelijk, zelfs als het gaat om verbetering van je gezondheid!

Verantwoordelijkheid
Net zoals ik verantwoordelijkheid neem voor het advies en de informatie die ik verstrek tijdens een consult, neem jij de verantwoordelijkheid voor de informatie die jij aan mij verstrekt en de stappen die jij neemt aan de hand van mijn adviezen.

Casus: testen van kleine kinderen
Ben is 4 jaar en heeft duidelijk problemen met zich aan te passen en zich rustig te houden. Op school wordt hij als een probleemkind beschouwd. Hij vertoont eigenschappen die hem in ‘het autistisch spectrum’ plaatsen.
Zijn ouders vragen of ik hem op afstand wil testen. Ben blijkt een sterke behoefte te hebben aan het lithium-protocol wat voor zo’n jong kind moeilijk uitvoerbaar is.
Ik test hem (via een van de ouders) op homeopathische bloesemmiddelen en twee ervan testen sterk, mits sámen gebruikt. Zo’n 20 druppels van iedere fles, gemengd met een beetje water (anders ‘bijt’ de alcohol), en ten minste een minuut onder de tong houden voordat het ingeslikt wordt.
Ben blijkt dit heel goed te kunnen en binnen enkele dagen is het effect te merken. Ben is rustiger en lijkt meer in evenwicht te zijn.

Algemene Voorwaarden >>>

Een site van WebZenz.