Bodywork

Hoewel je misschien zelf geen ervaring hebt met het ontvangen van een massage heb je vast zo’n beeld: Directe aanraking op de huid. Meestal met olie.
Dát is één vorm van ‘bodywork’, letterlijk ‘werken aan het lichaam’.
Vaak heerlijk ontspannend… én er is veel meer dat diep en breed doorwerkt op het totale welZIJN.

Rebalancing is een techniek die de intrinsieke verbinding mogelijk maakt tussen gedachten, herinneringen en vooral die herinneringen die ‘bevroren’ zijn geraakt in het lichaam.
Iedere gedachte – en zeker herinneringen met enige traumatische lading (= ‘negatief gevoel’) erbij – zorgt voor een lokale spanning in specifieke spieren, organen, gewrichten en weefsels.
Dit gebeurt onwillekeurig, je hebt er zelfs zelden weet van, vooral van de gebeurtenissen die deze spanning hebben veroorzaakt.
De technieken die aan de orde komen bij Rebalancing spreken deze vaak dieperliggende gespannen delen van het lichaam direct aan – door een combinatie van aanraking (de behandelaar geeft er zijn aandacht aan) en bewustzijn bij de klant.
Ja, je wordt gevraagd om vooral je aandacht naar de plaats van aanraking te brengen zodat ‘bevroren’ emoties bevrijd kunnen worden door expressie te geven aan de emotie die je daar tegenkomt.

Volg deze link voor een boeiende, korte video door een van de top Rebalancers in Nederland, Wilko Iedema… van wie ik zelf véél heb geleerd.

Rebalancing combineert bewustzijn met aandacht-in-het-moment en verbindt het lichaam met gevoelens en emoties.

Een Rebalancer volgt geen vaste structuur van eerst dit, dan dat, dan dat, zoals bij vele traditionele massagevormen.
Een sessie begint altijd met een (kort) gesprek.
De sessie kan even goed uitlopen in andere vormen van therapie dan lichaamsgerichte, maar dat is juist de kracht van deze flexibele benadering van ‘de juiste oplossing die zich in het moment aandient’.
Na meer dan 20 jaar ervaring met Rebalancing en meer dan 35 jaar ervaring met veel verschillende vormen van massage is mijn voorkeur duidelijk: ik verbind het bewustzijn met de plekken in het lichaam die om aandacht vragen op dat moment, om een soort dialoog op gang te brengen dat tot vaak diepe aha-momenten leidt bij de klant.
Rebalancing gebeurt zowel gekleed als ongekleed. Het kán een krachtig onderdeel zijn van wat jij nodig hebt wanneer jij voor consult komt.
Deze korte clip laat weer een speciale vorm van bodywork zien dat de grenzen van jouw wereld verruimt:

Een site van WebZenz.