Ik (vrouw) heb periodes dat ik enorme aandrang heb om te plassen en ondervind pijn bij het plassen. De huisarts zegt dat het ‘blaasontsteking’ is en schrijft een antibioticumkuur voor. Wat is waarheid?

Wat ‘dé waarheid’ is, zal per keer blijken.
Wat wijsheid is, ligt anders. Er is zelden, maar heel zelden, sprake van een situatie waar een antibioticum werkelijk nodig is.
In de meeste gevallen zit het zo: niersteengruis is de voorloper van nierstenen. Niersteengruis bestaat uit kristallen, primair van urinezuur en oxaalzuur. Die van oxaalzuur zijn bijzonder hard. De kristallen vormen zich in de nier en zijn meestal onschuldig. Vele mensen die bijvoorbeeld te zwaar eten, te veel koffie drinken én te weinig water drinken, neigen tot het krijgen van niersteengruis.
Meestal worden de kristallen moeiteloos door de urinewegen gespoeld en uitgescheiden. Een enkele keer kan dat enige pijn bij het plassen veroorzaken.
Vooral bij vrouwen – misschien omdat zij, meer dan mannen, hun plas langer ophouden; wie zal het zeggen? – ontstaat er irritatie van de blaaswand. De kristallen, vooral van oxaalzuur, zijn immers nogal scherp.
Wat hoe dan ook heel effectief blijkt, is enkele grammen vitamine C, een ‘schokdosis’ van colloïdaal zilver (25 ppm of hoger) en veel warm water drinken. Eventueel te herhalen binnen 24 uur. De pijn mindert sowieso binnen luttele uren.

Bij mannen gebeurt er iets anders dan ‘blaasontsteking’. Een hoog percentage van problemen van een vergrote prostaat is te wijten aan de irritatie veroorzaakt door het ‘indringen’ van de kristallen.

Wat het ‘aanpakken’ van de kristalvorming betreft, is het zaak om naar het voedingspatroon te kijken en om een kuur te doen met een specifiek kruidenpreparaat dat de kristallen oplost.

Terug naar FAQ >>>

Terug naar Home >>>

Een site van WebZenz.